Vánoční dárek

Aktualizováno: 30. 3. 2021

Vážení přátelé,

jako poděkování za využití našich služeb, za Vaši důvěru k nám, Vám chci věnovat dáreček k upevnění zdraví. Doufám, že udělá radost a pomůže Vám ke splnění si snů v této oblasti. Moc si vážíme toho, že jste neustále s námi, podporujete nás a jste pro nás všichni obrovskou motivací. Naše služby pro Vás neustále vylepšujeme a vyvíjíme, abyste od nás získali to nejlepší. Tak jako každý rok se můžete na nás spolehnout, že tu pro Vás budeme i nadále, takže pokud budete mít dotazy, potřebu poradit, neváhejte a obraťte se na nás. Velmi rádi pomůžeme, doporučíme naše osvědčené metody, postupy nejen k upevnění zdraví v oblasti stravování, ale rovněž v oblasti relaxace na naší chatě v obci Šebetov.

Přejeme Vám rok plný radosti, spokojenosti, pohody a pevného zdraví.

Mgr. Pavlína Podloučková a Ing. Jiří Podloučka

www.zdravevestrave.cz

Chata Šebetov

Nechte se změřit nejmodernějším diagnostickým přístrojem a získejte návod na to, jak předcházet nemocem včetně upevnění zdraví a udržení si optimální hmotnosti


Možná, že i vy řešíte opakované problémy se svou váhou, s civilizačními nemocemi nebo komplexně s obojím dohromady. Možná, že právě u Vás se již projevily počáteční nepříznivé zdravotní příznaky, komplikace, či se dokonce nacházíte ve vážnějším, pokročilém vývojovém stádiu těchto potíží. Nebo naopak váhu neřešíte, jen chcete vědět, jak na tom jste a případně si zdraví více upevnit.

Co kdybych Vám dala osobní zkušenost, jak můžete dělat věci jinak s tím, že to právě pro Vás může být ten nejjednodušší způsob, cesta k vyřešení Vašich aktuálních obtíží? Co kdybyste i vy dosáhli svého vytouženého výsledku? Jaký by to byl pocit, nemuset řešit Váš vzhled, zdraví? Jak moc by se Vám ulevilo, kdyby se mohly Vaše problémy minimalizovat nebo dokonce úplně z Vašeho života vytratit? Jaké změny byste prožívali vy osobně? Získali byste vyšší sebevědomí? Měli byste větší radost a chuť do života? Začali byste podnikat věci, na které jste doposud neměli čas, náladu, energii?

Moderní diagnostika těla určuje nový směr, cestu k dosažení těchto vytyčených cílů, snů.

Pravděpodobně Vás kolikrát žene i vnitřní touha, cítit se dobře. Plně Vás chápu, rozumím tomu. Sama jsem prožila období s pochroumaným zdravím, s pocity nejistoty, trápením. Dnes neřeším nedostatek energie a podobné komplikace. Z mnoha věcí jsem se poučila a přehodnotila dosavadní priority. Učím to, co funguje na mně a ostatních a s čím oni sami, jak tvrdí, byli spokojeni a pomohlo jim.

Hlavní kámen úrazu spočívá často v chybějícím systému utřídění informací. My však společně všechny výsledky na místě rozebereme, budete mít možnost se ptát, obdržíte zpětnou vazbu a doporučení dle aktuálních potřeb, požadavků. Získáte mou podporu, motivaci, budete mít možnost se na mě obrátit, společně vyřešíme, co bude třeba. Čerpám poznatky od mezinárodně uznávaných lékařů, vědců, odborníků. Používáme ty nejmodernější metody, které náš trh nabízí.


Přínosy moderní diagnostiky těla

 • Jedná se o nejpřesnější a nejmodernější přístroje, které vyhodnotí váš aktuální stav

 • Získáte přehled o tom, jak na tom jste

Segmentální analýza svaloviny, tuku v těle

Bazální metabolický věk

Riziko dehydratace

Množství vody uvnitř buněk

Množství vody mimo buňky

Množství minerálních látek

Stav tělesné zdatnosti

WHR index

BMI index

Mnoho dalšího

 • Jasná vize, cíl

 • Rozšíření informací, jak na tom aktuálně jste v souvislosti se stravováním, životním stylem

 • Doporučení k dosažení

Optimální hmotnosti

Zpevnění zdraví

Zkvalitnění života

Jak se cítit fit, mít více energie

Související dle konkrétních parametrů

 • Nová motivace, inspirace, poznatky

 • Víra v sám sebe

 • Zvýšené sebevědomí

 • Touha dělat nové kroky vpřed

 • Obdiv okolí


Bonus

 • Změříme přesnou výšku kalibrovaným diagnostickým přístrojem

 • Odborné poradenství


Více informací můžete načerpat na www.zdravevestrave.cz.

Rezervujte si termín včas na pajapodlouckova@seznam.cz.


Poznámka - dárek je určen pro naše dřívější a stávající klienty v oblasti stravování a v oblasti relaxace, rekreace na naší chatě v obci Šebetov.

0 zobrazení0 komentářů