Nově s MUDr. Josefem Jonášem

Vážení přátelé. Splnil se mi sen. Kontaktoval mne mezinárodně uznávaný lékař MUDr. Josef Jonáš, specialista v oblasti řízené, kontrolované detoxikace, velký podporovatel celostní medicíny, který měl zájem o můj článek s názvem Špatný výběr potravin jako přímá cesta k nemoci. Začala jsem tedy publikovat, psát nově i do jeho Bulletinu – září 2020 detoxikace a imunoaktivace MUDr. Josefa Jonáše. Od této doby můžete moje nashromážděné poznatky čerpat i zde - www.marion-jj.cz/bulletin.html.


Mým cílem je, abych pro vás mohla co nejvíce možnými směry, cestami šířit znalosti, vědomosti v oblasti nejen vyváženého stravování, dovést vás na cestu k upevnění zdraví, zlepšení kvality vašeho života, a to způsobem, který vám bude „ušit“ přímo na míru. Vždy se na mne můžete obrátit a čekat podporu a motivaci.

Další obrovský krok za námi, můžeme být pyšní na to, čeho jsme spolu doposud dosáhli a těšit se společně na to, jaké fantastické zítřky jsou před námi. Mohu jen upřímně říci, že nic není nemožné a zázraky se opravdu dějí na potkání. S vděčností a s velkým dík všem.


Mgr. Pavlína Podloučková Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Technik požární ochrany Certifikovaný poradce pro výživu www.zdravevestrave.cz www.facebook.com/…e1/32 zobrazení0 komentářů