Mgr. Pavlína Podloučková

  • Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví

 

  • Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  • Technik požární ochrany

  • Certifikovaný Poradce pro výživu

Něco o mně

 

Umět se radovat. Ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to pravé přichází právě teď a v budoucnu nic krásnějšího už nepřijde. (Ota Pavel)

 

Dobrý den, jmenuji se Pavlína Podloučková, 5 let jsem studovala na Jihočeské univerzitě – Zdravotně sociální fakulta, obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, kterou jsem úspěšně zakončila magisterským titulem.

 

Jelikož se celá ta studentská léta točila zejména kolem zdraví – hygiena výživy, epidemiologie, hygiena práce, hygiena životního prostředí aj., velmi rychle se pro mne stala tato témata a celá tato problematika velkou inspirací a hnacím motorem.

 

Vše souvisí se vším a já si postupně našla velmi blízký vztah zejména k oblasti týkající se výživy, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V následujících letech po státní zkoušce jsem získala osvědčení jako Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technik požární ochrany a stala jsem se certifikovaným Poradcem pro výživu.

 

Dnes poskytuji svoje služby – kurzy, školení, přednášky, tvorba dokumentací, stravovacích plánů, analýz jídelníčků, moderní komplexní diagnostiky těla včetně měření stavu stresové odolnosti, cévního, kardiovaskulárního systému aj. v oblasti vyváženého stravování, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i v požární ochraně, a to jak jednotlivcům, skupinám, tak i zaměstnavatelům, zaměstnancům a dalším.

 

Moji klientelu tvoří lidé různých věkových kategorií, ženy, muži i děti z celé České republiky. Poradenství poskytuji dle přání zákazníka buď u mne v kanceláři, popřípadě přímo u klienta, prostřednictvím mailu či telefonu.

 

Jednotlivá sezení se liší dle typu poradenství, aktuální potřeby, situace, s přihlédnutím k požadavkům mých klientů.

Prioritou je pro mne sám zákazník. Společně si stanovíme cíle, kterých potřebujete, chcete, dosáhnout a vhodnou motivaci. Vzájemnou spoluprácí prostřednictvím předem stanovených metod, postupů, které vycházejí z aktuálních potřeb, požadavků klienta, vytyčených cílů, přání, dosahujeme. Po celou dobu naší společné cesty Vás budu motivovat, udělám maximum pro to, aby každý z Vás dosáhl těch nejlepších výsledků, které Vás v životě posunou zase o velký kus vpřed. Můžete mít jistotu, že se na mne můžete kdykoliv bez váhání a s důvěrou obrátit. Těším se na Vás a přeji nádherný den.

Mgr. Pavlína Podloučková
605 300 835
  • Facebook
  • Instagram sociální Icon
Sledujte nás na